Hakkında

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okurken Yapı Kredi Bankası Teknoloji Örgütünde çalışmaya başladı. 1996 yılında üniversiteden mezun olunca MT (Management Trainee) olarak Yapı Kredi Bankası Teftiş Kuruluna girdi. Teknoloji denetiminin yanı sıra finansal denetim, şube denetimleri, genel müdürlük denetimleri, iştirak denetimlerinde görev aldı. 2006 yılında Şube Müdürlüğü görevine geçerek 2013 yılına kadar bu görevi yürüttü.

1999 yılı itibariyle Banka çalışanlarına teknoloji ve genel güvenlik politikalarının benimsenmesi projesinde görev aldı ve eğitimlerini verdi. Banka içi Kurum Kültürü ve Hizmet Kültürü geliştirilmesi projelerinde görev yaptı ve bu kapsamda eğitimler verdi. Bunun yanı sıra Teftiş Kurulu üyelerinin eğitim planlamaları ve uygulamalarının geliştirilmesi ekibinde görev yaptı.

2000 yılında Banka bilgisayarlarında meydana gelebilecek Y2K (2000 yılı problemi) ekibinde tüm banka süreçlerini inceledi ve bilgi işlem önlemlerinin yanı sıra acil durum planlarının oluşturulması için çalışmalar yaptı. Milenyuma problemsiz bir geçiş sağlandı.

Teftiş kurulunda, Denetimlerin risk odaklı yapılması için Risk Yönetimi konusunda Arthur Andersen Firmasından aldığı Risk Yönetimi sertifikası kapsamında yeni bir model oluşturdu. Aynı modele bağlı olarak şube denetim sürelerinin rasyonel hesaplanması için sistem destekli bir model geliştirdi. Bu modele bağlı olarak teftiş kurulundan net IK planlamasını hesaplayarak Personel kaynağının verimli kullanılmasını sağladı.

Arthur Andersen Firması ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak teknoloji denetimi yöntemi olan COBIT’in Bankaya yerleştirilmesi ekibinde etkin rol aldı ve bu kapsamda Türkiye’de ilk denetimleri gerçekleştirdi.

Banka Kredi Kartı altyapısına ait tüm süreçlerinin bir bütün halinde dokümante edilmesinde ekip lideri olarak görev aldı ve bu süreçleri kontrol listeleri halinde denetlenebilir hale getirdi.

Firma dokümanlarının tamamının sisteme taranması olan Dokümantasyon Yönetimi projesi kapsamında bilgi ve belge güvenliğinin oluşturulması için çalışmalar yaptı bu hususta eğitimler verdi.

Şube Müdürlüğü yaptığı dönemde yetişmiş personele, satış ve kredi süreci eğitimlerinin yanı sıra yeni satış kadrolarının yetiştirilmesi sürecinde, “şube sistem simülasyonu, kredi değerlendirme süreç simülasyonu” uygulamaların geliştirilmesinde ve eğitimlerin verilmesinde görev aldı. Şube Satış ve Operasyonun iş dağılım yükünün değiştirilmesi kapsamında Banka Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte görev aldı.

Yapı Kredi ve KoçBank’ın birleşmesi sırasında Şubelerin entegrasyonu projelerinde çalıştı.

Bankada yürütülen projede Banka Yöneticilerine Koçluk Öğretmek için seçilen ekipte yer alarak önce koç oldu, sonra koç eğitmeni oldu ve bu kapsamda Bankada her seviyede Yöneticilere Koçluk eğitmenliği yaptı.

Şube Müdürlerinin “personeli yöneticisi, müşterileri, kurumu ve ailesi” odak alanlarında yaşadığı çatışmaları yönetmesi, iyileştirmesi ve geliştirmesini hedefleyen “Müşteriler için Liderlik” projesini geliştirdi ve bu kapsamda eğitimler verdi.

Firma MT’leri için mentorluk projesini geliştirdi ve bu kapsamda firma MT’lerine koçluk ve danışmanlık yaptı.

Üniversite öğrencilerinin bireysel farkındalığını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılan “Yapı Kredi Akademi-Üniversite işbirliği Projesi” kapsamında eğitimler verdi.

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfında Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

Halen koçluk, danışmanlık yapmakta ve kurumsal eğitimler vermekte olan Mesut Karakaş’ın uzmanlık alanları arasında:

  • Kişisel Gelişim
  • Liderlik ve Koçluk Becerileri
  • Yönetici Geliştirme
  • Satış ve Pazarlama
  • Denetim ve Ölçümleme teknikleri
  • Proje Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Gelişim Projeleri
  • Performans Ölçümleme ve Yönetimi

konuları bulunmaktadır.


İNSAN KENDİNİ BİLDİĞİ KADAR İLERLER...

SKB